سلوكیان
معبد خورهه
 

معبد خورهه در دشت خورهه از توابع محلات در استان مركزی واقع شده است .بر اساس بررسیهای صورت گرفته، منطقه خورهه از هزاره دوم پیش از میلاد مسكونی بوده است از این معبد تنها دو ستون به ارتفاع شش متر با حجاریهای زیبا در بالای آن باقی مانده است.به گفته باستان شناسان در این محل بنایی ییلاقی برای اشراف سلوكی و معبدی اشكانی قرار داشته است . تا پیش از این فرض میشد ستونهای بر جای مانده از معبد متعلق به دوره سلوكی بوده ولی اخیرا این نظریه رد شده است و معلوم شده این ستونها متعلق به اشكانیان استوسلوكیان در این محل فقط كوشكی شاهی داشته اند . معماری ستونها یونانی است و به همین دلیل باستان شناسان فكر میكردند این ستونها سلوكی است
معبد خورهه

 
معبد خورهه
تصاویر از منبع ناشناس اینترنتی
حمید صدقی نژاد