سلوکیان

 

هنر یونانی در شرق

هنر سلوکیان

مجسمه هرکول از برنز
ساخت افغانستان
دو قرن ابتدایی پیش از میلاد

بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 
اطلس تاریخ ایران