سلوكیان

آی خانوم افغانستان

 

شهر باستانی آی خانوم در شمال افغانستان قرار دارد و هنوز نام باستانی آنرا نمی دانیم. این شهر در زمان حمله سپاهیان مقدونی، نوسازی شد. در تاریخ نام شهر ثبت شده است و باستان شناسان سالها در جستجوی آن بودند تا در سال 1960 به طور تصادفی محل آن را پیدا کردند و فرانسویها حفاری آنرا در دست گرفتند.

سبک هنری شهر، ترکیبی از معماری یونانی، ایرانی و هندی است. شهر دارای خیابان اصلی از شمال به جنوب است و چند کانال آبرسانی دارد و به محله های مختلف تقسیم شده است. دیوارها از ترکیب خشت پخته در پایین و خشت خام بر بالای آن تشکیل شده اند و ستون های سنگی همانند معماری هخامنشی بدون ملات ، با پیوندهای سربی روی هم استوار شده اند.

ساخت بناهای شهر را می توان به چهار دوره تقسیم کرد. شروع آن به دلیل نا تمام بودن حفاری ها نامشخص است ولی این دوره در اواخر قرن چهارم پیش از میلاد خاتمه می یابد. دوه بعدی از ابتدای قرن سوم پیش از میلاد توسط ژنرال های مقدونی شروع می شود. هدف آنها احداث شهری امن در مقابل حمله قبایل همسایه مخصوصا شمالی بود. مرحله بعدی در حدود 170 پیش از میلاد شروع می شود که یکی از ژنرالهای مقدونی خود را شاه خواند. در سال 145 پیش از میلاد سکاها - یا کوشانیان- شهر را تصرف کردند و با اینکه تخریب شده بود ، به مدت یک قرن درآن ساکن شدند.

 

تصاویر آی خانوم

تصاویر: حمید صدقی نژاد از گالری هنر سیدنی
اطلس تاریخ ایران