ساسانیان
 

تیسفون

 


در غرب رود دجله شهری باستانی قرار دارد كه هم پایتخت اشكانیان بوده هم پایتخت ساسانیان. این شهر هم اكنون در سی كیلومتری بغداد قرار دارد. این شهر پایتخت زمستانی پادشاهان ایران بود و بناهای آن یكی از با ارزشترین بناهای به جا مانده از ایران باستان است.  طاق معروف کسری در این شهر قرار دارد. این شهر در سال 637 میلادی به دست اعراب افتاد و گنجینه ساسانی در این شهر به غارت رفت.
تاق كسری یا ایوان خسرو، عظیم ترین بنای ساسانی و یكی از شاخصهای معماری جهان است. این ایوان43 متر ارتفاع و 25 متر پهنا دارد و بر دیوارهایی با قطر 4 تا 7 متر استوار است. تاق كسری در سال 1880 میلادی فرو ریخت. بر بدنه طاق كسری تصاویری از فتح شهر انطاكیه توسط ساسانیان نقاشی شده بود. این ایوان در محله جنوبی تیسفون موسوم به اسفانبر یا اسانبر واقع بود، و بانی آن را شاپور اول ساسانی دانسته اند. پس از وی ظاهرا خسرو انوشروان به ترمیم و تجدید بنای آن اقدام کرد.

 

 

 

 

تیسفون

 

ابن فقیه و خیلی از تاریخ نگاران از این بنا به عنوان یکی از شگفتیهای جهان نام برده اند. طبری از مشاوره خلیفه منصور با وزیر ایرانی اش خالد برمك در مورد تخریب این بنا –به هدف تخریب یک اثر طاغوتی- داستانی آورده است.

رژیم بعثی عراق نیز بسیار علاقمند به تخریب این اثر بود و سالها بازدید از آنرا ممنوع کرده بود

تیسفون

تیسفون

تیسفون

تیسفون

تیسفون

تیسفون

تیسفون

تیسفون
تیسفون
تیسفون
تیسفون
تیسفون
تیسفون
 
تیسفون
تیسفون
 
اطلس تاریخ ایران