ساسانیان
 
دیوار گرگان
 
تصاویر از آرمان ارشادی

دیوار دفاعی گرگان در محل گرگان و گلستان فعلی به دیوار اسكندر معروف است.آثار این دیوار عریض و طویل با قلاع نسبتا مرتب و با فواصل مناسب بر جا مانده از شرق به غرب كشیده شده است. این دیوار از شرق دریای خزر در كنار گمیشان شروع شده و با كمی انحنا به گنبد كاووس میرسد و در شمال شرقی این شهر محو میشود. طول آن در حدود 175 كیلومتر و عرض آن در حدود 10 متر با ارتفاع 2 الی 5 متر برآورد شده است و مصالح آن عمدتا از خشتهای خیلی بزرگ پخته است و گاه خندقی هم داشته است. میدانیم كه انوشیروان ساسانی آنرا بازسازی كرده است ولی از سازندگان اولیه آن خبری نداریم. ساخت آنرا به اسكندر نسبت داده اند و لی نمیتوان این مسئله را به راحتی قبول كرد. هر چند ایرانیان مرزهای خود را با دیوار مسدود نمی كردند. فاصله قلعه ها از همدیگر تقریبا 5 كیلومتر است . شمال سرزمین گلستان فعلی سرزمین كوچ نشینانی بوده كه اكنون به كشور تركمنستان معروف است. مردم این سرزمین مرتبا به ایران حمله میكردند و رد پای این حمله ها را در شاهنامه فردوسی به عنوان جنگهای ایرانیان و تورانیان مشاهده میكنیم. این دیوار به هدف جلوگیری از حمله مردم كوچ نشین شمال ایران احداث شده است

 

این دیوار بعد از دیوار چین طولانی ترین دیوار كره زمین است

دیوار گرگان

دیوار گرگان

دیوار گرگان

اطلس تاریخ ایران