ساسانیان
 
تاق گرا
 
 

تاق گرا كنار جاده كهن و تاریخی ابریشم و مشرف به دره پاتاق در فاصله 40 كیلومتری كرمانشاه به قصر شیرین قرار دارد جاده قدیمی سنگفرشی از كنار این بنا می گذشته كه فلات ایران را به بین النهرین مرتبط می كرده است. این تاق فاقد سنگ نبشته است و بر روی آن تنها دو علامت كنده شده از دوره پارتها به جا مانده است

 

تاق گرا

تاق گرا
دره اژدها پشت تاق گرا

تاق گرا
دره روبروی تاق گرا

 

با توجه به اختلاف نظر باستان شناسان نمیتوان زمان دقیق ساخت این بنا را مشخص كرد و لی با احتیاط می توان گفت این بنا در دوره اشكانی ساخته شده و در دوره ساسانی باز سازی شده است . از نظر كاربری اگرچه تا كنون كاركرد واقعی این بنا مشخص نشده است اما برای آن كاركردهای متفاوتی چون یادگار احداث راه كاروانرو ، توقفگاه موكب شاهی ، اریكه سلطنتی، پاسگاه مرزی و بنای یاد بودی از یك پیروزی ذكر كرده اند

 
تاق گرا تاق گرا تاق گرا
 

این بنای سنگی به صورت فضایی ایوان مانند با پلانی مستطیل شكل است. ارتفاع این بنا از سطح زمین تا بلندترین نقطه 11.70م است.در بالاترین قسمت بر روی بام ردیفی از جان پناههای سه پله ای قرار دارد كه ارتفاع هر یك از آنها 92 سانتی متر است نمونه این جان پناهها در تصویر حك شده بر روی بشقاب نقره ای ،در موزه آرمیتاژ و موزه دولتی برلین دیده میشود. از نظر ساختاری ،قسمتهای داخلی با سنگ و ملاط گچ و رو كار آن با بلوكهای سنگی تراشیده ، چیده شده است

 
تاق گرا   تاق گرا

تاق گرا

پیش از مرمت از كتاب
:A SURVEY OF PERSIAN ART-ARTHUR UPHAM POPE & PHYLLIS ACKERMAN

تاق گرا

عكس:حمید صدقی نژاد
اطلس تاریخ ایران