نیایشگاه میترا- کنگلو
 


قلعه کنگلو در منطقه خطیر کوه سواد کوه مازندران واقع شده استبنای کنگلو از شمال به کوهی رفیع و صخره‌ای چشم‌انداز دارد. پیش از این تصور می‌شد که قلعه کنگلو دژی ساسانی است که بر روی کوهی طبیعی واقع شده است.اما اکنون این باور قوی شده که بنا نیایشگاهی مهری است.
سازه کنگلو بنایی از جنس لاشه سنگ، گچ و ساروج با پلانی بیضی شکل و برج مانند است، که زیر بنایی حدود 50 متر مربع دارد. این بنا در سه طبقه ساخته شده است و اکنون سقف‌های آن فروریخته است .
تازه ترین مطالعات باستان شناسی این احتمال را قوت بخشیده است که کنگلو نیایشگاهی از دوره ساسانی باشد
به تازگی گور ساسانی پهلو خواب در نزدیکی کنگلو کشف شده است.
معماری گور یاد شده با لاشه سنگ و ملات گل انجام پذیرفته است و در این گور مرده را با دستان نزدیک به دهان و زانوهای جمع شده به پهلوی چپ و به سمت غرب گذاشته اند.  باستان شناسان در این گور ظروف سفالی و انگشتری کتیبه دار کشف کردند. روی نگین یکی از انگشترها نقشی شبیه به خورشید شش‌پر بدست آمد .روی این انگشتر نوشته ای به خط پهلوی متقدم ساسانی نقر شده است که نوشته آن فرخی یا فرحی خوانده می‌شود. این واژه روی انگشتر به صورت ترکیب به هم پیوسته حروف پهلوی انجام پذیرفته و ما می‌دانیم که ترکیب حروف پهلوی، به این شیوه مربوط به سده 4 میلادی است .

 
 
 

قلعه کنگلو

 

تصاویر از امیر فرهنگ اسماعیل زاده

اطلس تاریخ ایران