ساسانیان
 
قلعه ایرج
 
 

این قلعه در دوره ساسانیان ساخته شده و اکنون در مزارع ورامین قرار دارد. از آن فقط دیوارهایش باقی مانده است و داخل قلعه به زمینهای كشاورزی تبدیل شده است. دیوارهای این قلعه مستطیل شكل حدود 12 متر ارتفاع دارند و طول دیوارها 1440 در 1280 متر است. بدین ترتیب این قلعه را می توان  از بزرگترین قلعه های ایران به حساب آورد.
درون دیوارهای قطور قلعه راهروهایی قرار داشته و برجكهای دیده بانی را به هم وصل می کرده است. ملات دیوارها از خشت و آجر است. در بیرون محوطه قلعه نیز سنگرهایی قرار دارد. در وسط هریك از اضلاع، دروازه ای قرار داشته و هم اكنون دروازه شمال شرقی از بقیه سالم تر مانده است. زاویه ای که دیوارهای قلعه با جهتهای جغرافیایی میسازد، می تواند  بیانگر استفاده نجومی آن باشد. به این ترتیب که اگر از رئوس شمال شرقی و جنوب غربی قلعه به یکدیگر نگاه کنیم، می توانیم زمان انقلاب تابستانی و زمستانی را پیدا کنیم.

 

 


نقشه هوایی قلعه ایرج - تهیه شده در دفتر فنی حفاظت و مرمت سازمان میراث فرهنگی

تصاویر حمید صدقی نژاد
اطلس تاریخ ایران