قلعه ساسانی
ساسانیان
 
 
قلعه گل خندان
 


روستای گل خندان در جنوب بومهن قرار دارد و یک قلعه ساسانی در آن خود نمایی می کند که از معدود قلاع ساسانی استان تهران است. این قلعه میان ویلاها و قطعات زمین آماده فروش قرار گرفته و نیاز به تعیین دقیق محدوده و حفاظت دارد.
قلعه بر روی تپه ای قرار دارد که در شرق و غرب تپه دو رود جریان دارد . این دو رود در جنوب تپه به هم می پیوندند و تنها بخش شمالی قلعه رودخانه جریان ندارد. شیب سمت غربی تپه بسیار تند است و دسترسی از این جبهه به قلعه امکان پذیر نیست.تونلی با شیب بسیار تند سطح قلعه را به دره غربی متصل می کند به طوری که بالا آمدن از آن امکان پذیر نیست. در چهار گوشه قلعه چهار برج قرار دارد. مصالح به کار رفته در این بنا مانند بسیاری بناهای ساسانی ، گچ ساروج و سنگ است. این قلعه تا دوره صفوی به حیات خود ادامه داده است.

 

 

قلعه گل خندان
قلعه گل خندان

 

 

 

 

 

قلعه گل خندان
قلعه گل خندان
 
قلعه گل خندان
قلعه گل خندان
قلعه گل خندان قلعه گل خندان
قلعه گل خندان قلعه گل خندان

منابع: وبسایت خبرگزاری میراث فرهنگی و بازدید محلی

 

اطلس تاریخ ایران