آثار منطقه قصر شیرین
 
 

در اطراف و داخل شهر قصر شیرین چند اثر ساسانی وجود دارد.

 

آتشكده چهار قاپی

آتشكده چهارقاپی درون شهر قصر شیرین در كنار بناهای دیگر ساسانی قرار دارد. ساختمان آن از نظر معماری شبیه آتشكده تپه میل ورامین است. بنای آن مستطیل شكل با جهت شرقی غربی است. ورودی اصلی در جهت شرق است كه در كنار آن ساختمانهای دیگر و حیاط قرار دارد. بنای آتشكده مربع شكل با ابعاد 16 متر است كه در هر طرف دری به ابعاد تقریبا 3 متر دارد. روی دیوارها گنبدی با قطر 16 متر واقع بوده كه هم اكنون خراب شده. روی گنبد پنجره هایی قرار داشته است.

قصر شیرین

کاخ خسرو

کاخ خسرو در حاشیه شمالی شهر کنونی قصر شیرین و در نزدیکی آتشکده چهار‌قایی قرار گرفته و در جنگ ایران و عراق آسیب زیادی دیده است. این کاخ یک سالن با گنبد مرتفع داشت که دو طرف آنرا سالنهای ستون دار فرا گرفته بودند. کاخ درون باغ بزرگی قرار داشت که درون آن نهری روان بود و حیوانات در آن زندگی می کردند. درون حیاط نیز اتاقهایی وجود داشتند.

قصر شیرین

قصر شیرین

بان قلعه
احتمال میرود این قلعه متعلق به دوره ساسانی باشد . هنوز حفاری علمی در آن صورت نگرفته است و نمیتوان نتیجه گیری قطعی كرد این قلعه درون شهر قصر شیرین قرار دارد. بنا بر روی سكویی مربع شكل احداث شده است كه اضلاع آن صد و چهل وپنج متر طول دارندو در قسمت شمالی پلكانی دارد. بناهای روی سكو از لاشه سنگ ،آجر و ملات گچ ساخته شده اند. هر ضلع قلعه شش برج دیده بانی مربع شكل داشته است. همه قسمتهای قلعه به جز قسمت غربی اكنون زیر آوار قرار دارند
كاخ خسرو پرویز وآتشكده آن در كنار بان قلعه قرار دارند

 
 

قصر شیرین
بان قلعه

 
 

قصر شیرین
بان قلعه

 
 

قلعه یزدگرد
در منطقه ریجاب بین راه كرمانشاه ، قصر شیرین در ارتفاعات محلی كه آنرا با بنای معروف تاق گرا میشناسیم، چندین قلعه ساسانی قرار دارد و به دلیل آنكه از جاده اصلی دور هستند و در ارتفاعات كوه هستند این بناهای ساسانی زیاد مورد توجه علاقه مندان قرار نگرفته اند.

 

قصر شیرین
قلعه یزدگرد ریجاب

 

قصر شیرین
قلعه یزدگرد ریجاب

 

قصر شیرین
قلعه یزدگرد ریجاب

 

زیج منیژه
بنای دیگر ساسانی در منطقه قصر شیرین زیج منیژه خوانده می شود که در جنگ ایران و عراق بسیار تخریب شده است.

 

قصر شیرین

اطلس تاریخ ایران