ساسانیان
 
قلعه بابك یا قلعه جمهور
 

قلعه بابك یا قلعه جمهور در 50 كیلومتری شمال اهر و سه كیلومتری جنوب غربی كلیبر قرار دارد. این قلعه بر فراز كوهستانی با ارتفاع 2300 تا 2700 متر از دریا قرار دارد و دره های اطراف قلعه از 400 تا 600 متر عمق دارند. جز یك راه ورودی به قلعه همه اطراف آن صعب العبور است. این قلعه در سده چهارم هجری محل فرماندهی بابك خرمدین بود و از همین جا او و یارانش توانستند به مدت بیست و چند سال عساكر عرب كه به قصد سركوب او آمده بود را مورد حمله و شبیخون قرار دهند. داستان زندگی بابك خرمدین برای مردم آذربایجان و همه مردم ایران به عنوان اسطوره مقابله سرداری ایرانی با مهاجمان خارجی بسیار مورد علاقه است.

 

از روش چفت و بست سنگها و ملاط ساروج و اندود دیوارها با نوعی خاك و گچ می توان  حدس زد زمان اولیه ساخت قلعه به اواخر اشكانی و اوایل ساسانی ب می گردد كه در دوره اسلامی نیز تعمیراتی در آن صورت گرفته است.

قلعه بابك
قلعه بابك
قلعه بابك
قلعه بابك
قلعه بابك
قلعه بابك
قلعه بابك قلعه بابك قلعه بابك

 

تصاویر: حمید صدقی نژاد
اطلس تاریخ ایران