ایران در پیش از تاریخ

تپه گنج دره -هزاره نهم تا هفتم پیش از میلاد

 

 

 

 

 

این تپه در 10 كیلومتری مسیر هرسین به كرمانشاه قرار دارد و معرف دوره نوسنگی است. بیشتر بناهای این تپه در جهت جنوب شرقی، شمال غربی هستند. منازل با گوشه های زاویه دار کنار یكدیگر ساخته می شدند و کف آنها با گچ یا خاک پوشانده می شد تا نرم شود. دیوارها به روش چینه ساخته می شد که روی دیوار به خاطر استحکام بیشتر با کاهگل پوشانده می شد. این خانه ها به اوایل دوره نوسنگی تعلق دارند.
در لایه هایی از تپه كه قدیمی تر بوده محلهای زندگی بسیار ساده بودند و فقط شامل حفره هایی در دل خاك هستند كه انسانها در آنها زندگی می كردند.
سفالهای كمی از این تپه به دست آمده است. ابزارهای سنگی از سنگ چخماخ و پیكركهای انسان و حیوان كه از گل ساخته شده اند در گنج دره كشف شده است. در این تپه 41 اسكلت انسان نیز كشف شد. بچه ها را در گوشه اتاقها به صورت جمع شده یا دراز كش و اجساد افراد بالغ را به صورت جمع شده دفن می كردند. در یك مورد یك فرد بالغ، یك نوجوان و یك كودك در تابوتی گلی دفن شده اند. تاریخ زندگی در این تپه از8500 پیش از میلاد تا 6500 پیش از میلاد است.
از گنج دره آثاری پیدا شده که نشان می دهد بز در 10 هزار سال پیش در این منطقه اهلی شده بود.

 

یکی از قدیمی ترین سفال های ایران

 

شی مخروطه گلی

اشیای استخوانی

 

پیکره های گلی

ابزار سنگی

 

 

در طرف

خشت خام

لیوان سفالی ده هزار ساله

اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی