<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستان

خنجر مفرغی - لرستان- هزاره اول پیش از تاریخ- موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی- تصویر حمید صدقی نژاد

بعدی>>