<< قبلی

مفرغ لرستان

برنز لرستانکاسه مفرغی لرستان با نقش ارابه ران در حال شکار شیر- سده 8 پیش از میلاد- موزه رضا عباسی

Luristan bronze - vase- 8th century Bc- Reza Abbasi museum of Tehran

برنز لرستان  

بعدی>>