ایران در پیش از تاریخ
گودین تپه هزاره ششم تا اول پیش از میلاد

در گودین تپه 7 دوره تاریخی مشخص شده است كه از هزاره ششم پیش از میلاد تا دوره مادها طبقه بندی شده است

:دوره پیش از تاریخ گودین تپه

در ساحل جنوبی شاخه شمالشرقی رود گاماسیاب در شمال دره كنگاور كنار شمال روستای گودین ،گودین تپه قرار دارد. در این محل آثار مشخص معماری به دست نیامده است ولی مشخص شده است دیوارهای خانه های آن با روش چینه ساخته میشدند.سفالهای این منطقه دست ساز هستند و در دو گروه خشن و ظریف تقسیم بندی میشوند.سفالهای خشن در دمای كم پخته شده اند و ناخالصی شن دارند. سفالهای ظریف یك دست هستند و در دمای مناسب پخته شده اند دوره تاریخی این تپه به گفته كایلر یانگ برابر سالهای حدود5500پ م تا 500 پ م است .سفال دوره مفرغ گودین مانند سفال مفرغ یانیك تپه است. از دوره یانیك 15 محوطه در دشت كنگاور پیدا شده كه نشان از گسترش این فرهنگ در منطقه دارد. دوره 3 گودین بیشترین وسعت استقرار رادارد و به 2400 تا 1400 پ م برمیگردد. در 57 محوطه باستانی در 6 منطقه در لرستان محوطه های مرتبط با گودین 3 كشف شده است

ژتون شمارشی از 3100 پ م - این ژتون بیان کننده 33 کوزه روغن است. در ابتدا روی لوح گلی مهر زده می شد و سپس بر روی آن اثر ژتونهایی که نشانگر کالا بود قرار می گرفت. این نوع سیستم ثبت کالا از اولین تلاشهای موفق بشر در ثبت اعداد به شمار می آید.

Image provided courtesy of Denise Schmandt-Besserat and the late T. Cuyler Young, Jr., of the Royal Ontario Museum, Toronto, Canada

:دوره مادها در گودین تپه

دوره مادها در طبقه 2 گودین تپه شامل یك دژ نظامی است كه احتمالا مخصوص یكی از حاكمان محلی ماد در این منطقه بوده. دژ بر روی قلعه قدیمی مربوط به هزاره سوم پیش از میلاد ساخته شده است. دژ قدیمی تر توسط زلزله فرو ریخته و دژ مادی بر روی آن ساخته شده است. دیوارهای دژ از خشت ساخته شده و دارای برجهای دیدبانی است. درون دژ تعدادی اتاق آشپزخانه آخور تالار ستوندار و واحدهای دیگر معماری به دست آمده است. درون تالار ستوندار در قسمت شمالی یك آتش دان خشتی وجود داشته و دور تالار سكوهایی برای نشستن ساخته بودند. این تالار ستوندار مقدمه ای بر ساخت تالارهای مشابه نوشیجان و بناهای هخامنشی است. البته خود از تالار ستون دار حسنلو الگو گرفته است

 

سفال منقوش نخودی با نقش تك رنگ شاخص سفال دوره مفرغ میانی و متاخر در زاگرس مركزی است
اطلس تاریخ ایران
ماخذ : ایران در پیش از تاریخ اثر دكتر ص م شهمیرزادی