ایران در پیش از تاریخ
آق تپه هزاره اول پیش از میلاد

 

 

 

 

 

این تپه در 15 كیلومتری شمال شرق گنبد كاووس در محل پیوستن دو رود اغان و گرگان رود قرار دارد. این تپه وسیع به شكل بیضی است و از آن آثاری از هزاره اول پیش از میلاد و دوره هخامنشی به دست آمده است. اسكلتهایی در این تپه پیدا شدند كه مقداری از آنها متعلق به هزاره اول پیش از میلاد بود و در كنار آنها هدایایی قرار داشت. سفالهای به دست آمده در این تپه از نوع زاغه ای و چشمه علی هستند. اشیای به دست آمده شامل اشیای گلی، سفالی، سنگی، استخوانی ومهره های گوناگون هستند. ساكنان این تپه كشاورزانی بودند كه در دو نوبت در سال در فصل كاشت به این محل می آمدند و بقیه سال را در دهكده خود در محلی دیگرمی زیستند. در آق تپه قطعه سفال کوچکی یافت شده که احتمالا توسط کودکی ساخته شده بود. این سفال به خوبی حرارت دیده است. باستان شناسان عقیده دارند این سفال توسط یک کودک ساخته شده و پدرش آنرا در کوره پخته است. این سفال یکی از اولین نشانه های مهر پدری است.

 

 

 

 

اطلس تاریخ ایران
تصاویر: حمید صدقی نژاد