ایران در پیش از تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

<< Previous

چرخ سفال- پردیس تهران هزاره پنجم پ م – موزه ملی ایران

5th millenium BC - Pardis of Tehran- Pottery wheel -National museum of Tehran

Next >>
اطلس تاریخ ایران
Photo: Hamid Sedghinezhad