صفحه اصلی
غار آبی سهولان

 

این غار آبی در 43كیلومتری شرق مهاباد قرار دارد و تشكیل آن به دوره دوم زمین شناسی بر میگردد ولی در هیچ یك از كتب كردی و تركی نامی از آن برده نشده است وتنها ژاك دمورگان فرانسوی در كتاب خود به نام جغرافیای ایران در سالهای 1892الی1896 از آن نام برده است. او به كمك اهالی محل با كلك غار را پیموده است و نقشه ای از آن تهیه كرد. درون غار سفالهای اشكانی و پیه سوزهای دوره ایلخانی كشف شده است

 

 

غار از دو بخش تشكیل شده است. بخش آبی آن از سه حوضچه تشكیل شده و عمق متوسط آن15متر است و عمیق ترین محل آن31 متر عمق دارد.قندیلهایی كه از سقف آویزان شده اند بسیار دیدنی هستند و برخی از آنها مانند حیوانات هستند و اهالی محل برای آنها اسم گذاشته اند.بخش دیگر قسمت خشكی غار است. در دورانی كه سربازان روس در این منطقه مردم را قتل عام میكردند مردم محل ماهها در این غار زندگی كرده اند. حیوانات غار خفاش و كفتر هستند.خفاشها در جاهایی از غار كه نور نمیگیرد به صورت خوشه وار زندگی میكنند. نزدیك غار چند قلعه وجود دارد كه قبلا به درون غار مرتبط بوده اند ولی به دلیل زلزله هم اكنون راه ارتباطی آنها مسدود شده است

 
 

تصاویر غار

 
   
تصاویر: حمید صدقی نژاد -میلاد زنده نام
اطلس تاریخ ایران