اشكانیان
 
قلعه ضحاك
 
 

این قلعه در 28 كیلومتری جنوب هشترود بر بالای تونل راه آهن تهران تبریز میان دو رود قرانقو و شورچای، بالای کوهی قرار دارد. با توجه به آثار جای مانده، این قلعه از هزاره دوم پیش از میلاد تا دوران تیموریان بر پا بوده و در دوره اشكانیان بسیار پر رونق بوده است. قلعه ضحاك همان قلعه اژدهاك مادها است و آثاری هم از دیوارچینی اورارتوییان در آن دیده میشود. برجهای دیده بانی اشكانی قلعه هم چنان سالم مانده اند .

 

 

 


گچبری قلعه ضحاك

تصاویر: كانون ایرانگردان جوان

اطلس تاریخ ایران