هخامنشیان

سنگ نبشته های هخا منشی به خط فارسی باستان

خط میخی به آن دسته از خطها گفته می شود که نمادهایی شبیه میخ دارند. خطوط میخی گونه‌های گوناگونی دارند که برای نوشتن زبانهای مختلف به کار می‌روند. از گونه‌های خط میخی می توان به میخی سومری، اکدی، ایلامی و اوگاریتی اشاره کرد و هم چنین خط میخی هخامنشی یا پارسی باستان. همه خطوط میخی که تا کنون رمزگشایی شده‌اند از چپ به راست نوشته می‌شوند. این خط در کشورهای آسیای غربی به کار می‌ رفته ‌است. پژوهشگران سومریان را مبدع خط میخی می‌دانند.
خط میخی هخامنشی توسط داریوشِ بزرگ ساخته شده ‌است، دارای ۵۰ نشانه ‌است و آخرین گونه خط میخی است که در سده ششم پیش از میلاد ساخته شده ‌است. داریوش در بند 70 کتیبه بیستون یادآور می شود که او این خط را ساخته و آنرا به همه کشورها فرستاده تا مردم آنرا یاد بگیرند، او این خط را خط آریایی نامید.
این خط برای نوشتن کتیبه های هخامنشی به کار رفته‌ است. خط میخی هخامنشی، خطی نیمه الفبایی، نیمه هجایی است، افزون بر ۸ نشانه که برای واژگان پر کاربرد مانند شاه، کشور و اهورامزدا به کار می‌روند. این خط از ساده‌ترین خطوط میخی است.
دراینجا کتیبه ها و سنگ نگاره هایی که به این خط است را بررسی می کنیم .منشور كورش نیز كه به خط بابلی نوشته شده است به خاطر اهمیتی كه دارد در این لیست آورده شده است.

 
 
آریارمنه

لوح طلای آریا رمنه

AmH

 
ارشام

لوح طلای ارشام

AsH

 
کورش کبیر 559-530

منشور کورش

منشور کورش

CB

 

ورودی تالار پاسارگاد

CMa

دروازه ای در پاسارگاد

CMb

در کاخی در پاسارگاد

 
داریوش اول 522-486

داریوش اول - دیواره بیستون

نوشته های فارسی باستان

 
 

داریوش اول - گنج نامه الوند

DE

داریوش اول - تکه شکسته سفالی در قرلا شمال غربی رومانی

DG

داریوش اول - لوح طلا و نقره کشف در همدان

DH

 

داریوش اول - نقش رستم -ردیف بالای مقبره

DNa

 

داریوش اول - نقش رستم -ردیف وسط مقبره

DNb

 

داریوش اول - متن کوتاه در باره گبریاس -نقش رستم

DNc

داریوش اول - متن کوتاه در باره آسپاتینس -نقش رستم

DNd

داریوش اول - نام ملتها -نقش رستم

DNe

 

داریوش اول - کاخ تچر بر درگاه

DPa

نوشته های فارسی باستان

 

داریوش اول کاخ تچر

DPb

داریوش اول کاخ تچربر تاقچه های کاخ

DPc

نوشته های فارسی باستان

داریوش اول دیوار جنوبی تخت جمشید

DPd

 

داریوش اول دیوار جنوبی تخت جمشید

DPe

نوشته های فارسی باستان

 

داریوش اول لوحهای طلاونقره کاخ آپادانا -متن مشابه نمونه کاخ همدان

DPh

داریوش اول - چفت در کاخ تچر

DPi

نوشته های فارسی باستان

داریوش اول تکه ای از پایه ستون

DPj

 

داریوش اول -کاخ شوش -دو آجر

DSa

 

داریوش اول -کاخ شوش -دو آجر

DSb

 

داریوش اول - پایه ستون در کاخ شوش

DSc

 

داریوش اول - پایه ستون در کاخ شوش

DSd

 

داریوش اول - لیست کشورهای امپراتوری

DSe

نوشته های فارسی باستان

داریوش اول - سنگ بنا

DSf

داریوش اول - پایه ستون

DSg

داریوش اول - پایه ستون

DSi

 

داریوش اول - پایه ستون

DSj

 

داریوش اول - آجر

DSk

 

داریوش اول - آجر

DSl

داریوش اول - آجرلعاب دار نیمه تمام

DSm

داریوش اول - مجسمه ای در کاخ شوش

DSn

 

داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر

DSo

 

داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر

DSp

 

داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر

DSq

 

داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر

DSs

 

داریوش اول - تکه ای از سنگ مرمر

DSt

 

داریوش اول - پایه ستون

DSy

 

داریوش اول-کانال سوئز

DZa

 

داریوش اول-کانال سوئز

DZb

 

داریوش اول-کانال سوئز

DZc

 

داریوش اول - سنگ وزنه

DWa

 

داریوش اول - سنگ وزنه

DWb

 

داریوش اول - سنگ وزنه

DWc

 

داریوش اول - سنگ وزنه

DWd

 

داریوش اول - مهر شاهی

seal

نوشته های فارسی باستان

 

داریوش اول - گلدان طلا

vase

 

خشیارشا 486-465------>

خشیارشا - گنج نامه

XE

 

خشیارشا - تکه ای از کوزه نقره ای

XH

خشیارشا - دروازه ملل تخت جمشید

XPa

 

خشیارشا - پلکان آپادانا

XPb

خشیارشا - کاخ تچر

XPc

خشیارشا - کاخ هدیش

XPd

خشیارشا - کاخ هدیش

XPe

خشیارشا -لوح سنگی حرمسرا

XPf

نوشته های فارسی باستان

خشیارشا - کاشی های رنگین از آپادانا

XPg

نوشته های فارسی باستان

خشیارشا - لوح دیوان

XPh

خشیارشا - دستگیره در

XPi

 

خشیارشا - پایه ستون

XPj

خشیارشا - تچر

XPk

از داریوش DNbخشیار شا - لوح سنگی مشابه

XPl

خشیارشا - پایه ستون

XPm

 

 

خشیارشا - پایه ستون

xsa

 

خشیارشا - پایه ستون

xsb

 

خشیارشا - سنگ مرمر

xsc

 

خشیارشا - پایه ستون

xsd

خشیارشا - دریاچه وان

XV

خشیارشا - دریاچه وان

 
 

خشیارشا - جام

seals

 

خشیارشا - کوزه

vase

اردشیر اول ------->

اردشیر اول- تکه سنگ

A1Pa

 

اردشیر اول - خط نوشته بابلی

A1Pb

 

اردشیر اول - گلدان

vase

 

اردشیر اول - مهر استوانه ای

seal

 

اردشیر اول - گلدان مرمر در مصر

vase

 

 

داریوش دوم ------->

داریوش دوم - لوح طلای اکباتان

D2Ha

 

داریوش دوم - پایه ستون شوش

D2Sa

 

داریوش دوم - پایه ستون شوش

D2sb

 

داریوش دوم - گلدان

vase

 

داریوش دوم -لوح زرین -شوش

-

 

داریوش دوم - لوح زرین - شوش

-

اردشیر دوم------------->

اردشیر دوم - همدان

A2Ha

نوشته های فارسی باستان

 

اردشیر دوم - پایه ستون

A2Hb

 

اردشیر دوم - لوح زرین اکباتان

A2Hc

 

اردشیر دوم -پایه ستون آپادانا

A2Sa

 

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

A2Sb

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

A2Sc

اردشیر دوم - پایه ستون شوش

A2Sd

اردشیر دوم - آرامگاه

A2Pa

نوشته های فارسی باستان

 

 

اردشیر سوم------->

اردشیر سوم - کاخ داریوش اول

A3Pa

 

اردشیر سوم - مهر

seal

نقاشی دیواری هخامنشی بر دیوار بنایی در دهانه غلامان
نقاشی دیواری هخامنشی بر دیوار بنایی در دهانه غلامان

مرجع : كتاب سنگ نگاره های هخامنشی - اثر آقای غیاث آبادی و
livius site
اطلس تاریخ ایران