<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها - ظرف ترکیبی سفالی- کلورز گیلان- هزاره اول پیش از میلاد احتمالا ابتدای ماد - موزه ملی ایران

بعدی >>
تصویر حمید صدقی نژاد

ظروف مشابه

ظرف سفالی ترکیبی مشابه - محل کشف قبرس 1050 تا 950 پیش از میلاد
Allard Pierson museum - Amsterdam