<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها - ظرف سفالی با آبریز منقاری شکل- احتمالا گیلان- ابتدای دوره ماد- موزه رضا عباسی

بعدی >>