<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها - ظرف سفالی با لوله آبریز منقاری شکل- سفال خاکستری- احتمالا شمال ایران – سده 9 و 8 پیش از میلاد – موزه رضا عباسی

بعدی >>