<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها -ظرف سفالی دوقلو- کلورز گیلان- هزاره اول پیش از میلاد احتمالا ابتدای ماد- موزه ملی ایران

بعدی >>