<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها - ریتون سفالی با شکل حیوان – محل کشف آذربایجان – سده 7 و 6 پیش از میلاد – موزه رضا عباسی

بعدی >>