<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها - ظرف سفال خاکستری با لوله منقاری شکل- احتمالا شمال ایران – 900تا800 پیش از میلاد – موزه رضا عباسی

بعدی >>