<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها -کوزه سفال خاکستری با نقش داغدار- احتمالا شمال ایران- هزاره اول پیش از میلاد – موزه رضا عباسی

بعدی >>