<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها - کوزه سفالی منقوش – هزاره اول پیش از میلاد – دشت مغان – موزه آبگینه – داخل کوزه نیز طرح دارد.

بعدی >>