<< قبلی

مادها

هنر مادها

هنر مادها -ریتون سفالی به شکل سر گاو  هزاره اول پیش از میلاد – اردبیل- موزه آبگینه

بعدی >>