مادها

گوردخمه سان رستم

 

این گوردخمه در 64 کیلومتری جنوب کرمانشاه در منطقه جلالوند 11 کیلومتری روستای بوژان قرار دارد.درون یک سنگ هرمی شکل به ارتفاع 5 متر ، اتاقی کنده شده است.این اتاق را میتوان یک استودان یا یک گور دخمه دانست.اتاق گوردخمه دارای ورودی به عرض ۷۵ سانتی متر، عمق ۶۰ سانتی متر و ارتفاع ۴۰/۱ متر است. سقف ورودی به وسیله شیارهایی تزئین شده است. اتاق گوردخمه نیز دارای سقفی تقریباً قوسی شكل می باشد . این اتاق به طول ۲۰/۳ متر و عرض ۷/۱ متر و ارتفاع ۲ متر می باشد. كف اتاق در حدود ۲۰ سانتی متر پائین تر از كف در ورودی است.

هنوز زمان ساخت گور دخمه به درستی مشخص نشده است. از آنجا که گوردخمه های غرب ایران اکثرا مادی-هخامنشی هستند ف میتوان سان رستم را نیز از این دوره خواند. برخی عقیده دارند این بنا از دوره ساسانیان به جا مانده است.
برخلاف گور دخمه های مادی، این بنا در کف دره قرار دارد. تزیینات ورودی آن مانند دیگر گوردخمه ها نیست.درون اتاقک محوطه های مجزا برای قراردادن جسد ندارد.

 
 
 
 
 
تصاویر: دکتر نادر چقاجردی
اطلس تاریخ ایران