اولین استقرارها در بین النهرین

اور

 

اور منطقه باستانی در جنوب عراق است و در کنار منطقه باستانی اوروک قرار دارد. ساکنان اولیه اور در دوره فرهنگ عبید در این منطقه ظهور کردند. بعدها این منطقه خالی از سکنه شد تا دوباره در دوره سومر در 2600 پ م دوباره شهری پر رونق دراین محل احداث شد. مقبره ملکه پوآبی در این دوره در اور احداث شده است.
بر اساس کتاب مقدس، زادگاه حضرت ابراهیم اور است

 

 
آثار فرهنگ عبید از منطقه اور
 

   
 
 


در مهر شده کوزه از دوره جمدت نصر

آثار دوره سومری

لوح و پاکت گلی

 

 

استاندارد اور

گورستان شاهی اور

گورستان شاهی اور


بازی شاهنشاهی اور
 
 
 
 
 
 

اشاره به دیلمون

 
 

بازرسی زمینهای زراعی

سنگ وزنه

آثار دوره بابلی
 

مهر با اشاره به شَمَش

الهه لاما

شرح پرندگان

سنگهای وزنه

لوح گلی در مورد بیماری پوستی

ساخت زیگورات سین در اور توسط نبونیدوس

اطلس تاریخ ایران