صفحه اصلی
 
 

استل - کودورو

 


در زبان اکدی کودورو به سنگ های شبیه ستون یا بیضی شکل گویند که از فرهنگ کاسی وارد بین النهرین شده است و تعیین کننده مرز زمین بوده است. زمین های کشاورزی بین النهرین شناسنامه داشتند. صاحب زمین یک نسخه گل نوشته از اندازه زمین خود را در معبدی نگه می داشت که حکم سند زمین را داشت. نشانه های سنگی یا همان کودورو مختصات زمین را نشان می دادند که مطابق بود با سند گلی زمین. در عین حال در اغلب اوقات زمین های کشاورزی اجاره داده می شدند و شخص اجاره کننده با کمک نشانه های سنگی می توانست اندازه زمین را بداند. در دوره تسط کاسی ها به بین النهرین وقتی معامله زمین انجام می شد هر دو طرف خریدار و فروشنده در مورد ابعاد و قیمت زمین به توافق می رسیدند و اگر شخص سومی در مورد زمین ادعایی نداشت معامله وجاهت قانونی پیدا می کرد. در یکی از کودورو ها ذکر شده که شاه خود شخصا زمین را اندازه گیری کرده و به شخص دیگری واگذار کرده است. کودورو ها تنها مختصات زمینهای کشاورزی را مشخص نمی کردند.

مرز سرزمین تحت حاکمیت یک حکمران نیز می توانست کودورو داشته باشد. کودوروهای کشاورزی سنگهایی ساده با شکل طبیعی بوده اند اما کودوروهای سیاسی دارای حکاکی بودند. بسیاری از آنها را می توان در موزه ها یافت

استل های زیادی در بین النهرین یافت شده اند. چند نمونه از آنها را در زیر می بینید. استلهای معروف درون ایران، استل اورارتویی کلیشین و استلهای یافت شده در شوش مانند استل نارام سین هستند.

استل سلمانصر سوم 850پ م

استل از 900پ م از تل حلف شمال شرق سوره- موزه برلین

استل نیمه تمام کاسی - کشف شده در شوش ، احتمالا در قرن 12پ م از بین النهرن غنیمت گرفته شده است

By UnknownRama (RamaOwn work) [CeCILL or CC BY-SA 2.0 fr], via Wikimedia Commons

1

استل کاسی- کشف شده در شوش- قرن 12پ م - شاه دختر خود را به خدا نن تقدیم می کند.

استل معبد مردوک در بابل- 800پ م - بریتیش موزه

استل از دوره کاسی ها کشف شده در بابل

استل سومری کشف شده در اور

استل نبوکدنظر در بابل- 1125پ م

استل از مردوک ندین اهه کشف شده در بابل- موزه لندن

استل مردوک اپلا الدین - اواخر قرن هشتم پیش از میلاد

 
   
Daily Life in Ancient Mesopotamia by Karen Rhea Nemet-Nejat
اطلس تاریخ ایران