شمشی اداد پنجم

 

او از 823 تا 811 شاه آشور بود. او موفق شد جنگی داخلی که در دولت آشور از 827 پ م شروع شده بود را خاتمه دهد و دوباره قدرت حکومت را به حالت قبلی برگرداند.

او در سال 821 به شمال زاگرس و سرزمین ماننا حمله کرد. پیش از این ماننا در اختیار اورارتوییان قرار گرفته بود و در این حمله آشوریها اورارتوییان و ماننایی ها با هم در مقابل شمشی اداد قرار گرفتند که هر دو شکست خوردند.
پس از استحکام اوضاع در کنار دریاچه ارومیه، شمشی اداد به ماد حمله کرد. او سرزمین ماد و پارسوا را گرفت غنیمتهای فراوان دریافت کرد. در میان این غنیمتها تعداد زیادی حیوان نیز قرار داشت از جمله نوعی شتر دو کوهان که به تازگی مادها توانسته بودند زاد و ولد آنرا کنترل کنند.
آشوریان سپس به گیزیل بوندا حمله کردند که یکی از چهار قبیله متحد مادها بود. این منطقه در کنار رود قزل اوزن در حوالی میانه قرار دارد. آشوریان که دارای قلعه کوب بودند در نبرد پیروز شدند و تعداد زیادی از اهالی گیزیل بوندا را کشتند و اسیر کردند.

آشوری ها پس از شکست همه حکمرانان محلی ماد و پارس به بین النهرین بازگشتند و در سالهای بعد به فتوحات خود در بین النهرین مخصوصا فتح بابل پرداختند.

 

شمشی اداد پنجم

استل شمشی اداد پنجم 814 پ م کشف شده از معبد نبو در نمرود - شاه در مقابل سمبلهای خدایان در حال نیایش است. صلیب بر سینه او نشان دهنده خدای خورشید است. لباسی که او بر تن دارد لباس شاهان بابل است. این لباس را پس از شکست دادن شاه بابل مردوک بالاسو ایقبی در 814 به تن کرده است. کتیبه شامل فتوحات او تا سال 814 است. نکته جالب اینکه خطی که در این کتیبه میخی استفاده شده نوعی از خط میخی است که هزار سال پیش از این استفاده می شده است. احتمالا شاه می خواسته به قدمت تمدن اشاره کند.
بریتیش موزه

لباس شمشی اداد

کفش صندل و تزیینات لباس شمشی اداد پنجم
بریتیش موزه

تصویر حمید صدقی نژاد    
اطلس تاریخ ایران