سومری ها

ملکه شب

 

ملکه شب یکی از الهه های بین النهرین است. او می تواند ایشتر باشد که خدای جنگ و عشق سکسی است یا خواهر ایشتر اِرؤشکیگال باشد که خدای زیر زمین است.

 
 

گردن بند ملکه شب

گردن بند مشابه ملکه شب- فیروزه از افغانستان و عقیق از دره ایندوس وارد شده است. ورقه های طلا روی استوانه هایی از قیر چسبیده اند.
بابل قدیم- حدود 2000 تا 1600 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
اطلس تاریخ ایران