بابلی ها

نبوکدنصر دوم

 

 

نبوکدنصر دوم از سال 605 پ م تا 562 پ م شاه بابل بود. او را جد مادری کورش هخامنشی بیان کرده اند. از طرفی یکی دیگر از دلایل معروفیت او، به اسارت گرفتن یهودیان اورشلیم است.
در زمان او بابلیان با مادها متحد شدند و توانست با حمله مشترکی بر علیه آشوریان برای همیشه دولت آشور را از بین ببرند. پس از این پیروزی آمیتیس دختر هوخشتره پادشاه ماد با نبوکدنصر ازدواج کرد. ظاهرا ساخت باغ های معلق بابل در این زمان و به خاطر آمیتیس بوده است.


 
 

   
 
اطلس تاریخ ایران