صفحه اصلی

غارآبی سوراخ سیاه مکزیک
Black Hole cave

 

اسکلت نایا

غواضان در غاری آبی در شبه جزیره یوکاتان مکزیک قسمتهایی از اسکلت یک زن را بدست آورده اند که به 12هزار سال پیش نعلق دارد و او را نایا نامیده اند. نایا زنی با سن کمتر از بیست سال بوده که 500متر درون غار از ارتفاع 30 متری سقوط کرده و مرده است. این منطقه در 12 هزاره پیش منطقه ای خشک بوده و احتمالا نایا در جستجوی آب وارد این غار شده است. درون غاری که نایا کشف شده است در سال 2007 تعدادی استخوان حیوان کشف شده بود. این غار پیش از بالا آمدن سطح آب دریاها کاملا خشک بوده و بین 10 تا 4 هزار سال پیش آب آنرا فرا گرفته و اکنون غار هشت متر زیر سطح آب قرار دارد.
استخوان لگن نایا شکسته بود که حتما ناشی از سقوط او بوده است و منجر به مرگش شده است. او همچنین دندان های بسیار خراب و استخوان پوک داشته است که نشانه های حاملگی زودرس در سن پایین است.
پیش از نایا بخشهایی از اسکلت یک نوزاد با عمر 12600 سال در منطقه مونتانا کشف شده بود. بر اساس آزمایشهای انجام شده هر دو این اسکلتها اجداد آسیایی دارند.
اسکلت مرد دیگری در منطقه چان هول درون غاری آبی کشف شد اما پیش از آنکه این اسکلت به آزمایشگاه برده شود غواصان ناشناس آنرا دزدیدند و هیچ تحقیقی روی آن انجام نشد. در کنار این اسکلت استخوان حیوانات متفرقه مانند فیل، خرس تنبل و سایر حیواناتی که آدمها در آن زمان می خوردند دیده می شود.
 
 

صورت نایا

بازسازی صورت نایا - مرجع تصویر

غارآبی سوراخ سیاه مکزیک

محل کشف جمجمه نایا درون غار- مرجع تصویر

غواصی در غارآبی باستانی سوراخ سیاه

استخوان سایر حیوانات درون غار- مرجع تصویر

 
اطلس تاریخ ایران
تصاویر از منابع مختلف اینترنتی