بابلی ها

نبونیدوس- نبونعید

 

 

نبونیدوس یا نبونعید آخرین شاه مقتدر بابلی بود که از 556 پ م به تخت شاهی رسید و در 539 پ م از کورش هخامنشی شکست خورد.
او از خاندان شاهی بابل نیود. احتمالا او داماد یکی از بزرگان خانواده شاهنشاهی بود و خود ریشه آشوری یا ارامی داشت. او سعی داشت خدای ماه سین را جانشین مردوک خدای بابل بکند. به دلایلی که برای ما روشن نیست او مدت حدود ده سال در منطقه تیما در شمال غرب عربستان سعودی زندگی کرده است.

 
 

ساخت زیگورات سین در اور توسط نبونیدوس

 
اطلس تاریخ ایران