بابلی ها

لیست سبزیجات باغ شاهی بابل

 

لیست سبزیجات

این لوح نام گیاهان مختلف در باغ مردوک اپلا ایدین در بابل را بیان می کند. در میان این لیست پیاز، سیر، پیازچه، کاهو، خیار، شلغم، نعنا، شاهی، گشنیز و آویشن برای ما شناخته شده اند.
محل کشف جنوب عراق - اواخر سده هشتم پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران