اولین استقرارها در بین النهرین
فرهنگ حلف
 

فرهنگ حلف

مجسمه زن از فرهنگ حلف 6000 پیش از میلاد

موزه باستان شناسی دانشگاه مک کواری سیدنی - تصویر حمید صدقی نزاد

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران