اولین استقرارها در بین النهرین

تپه گاورا

 

تپه گاورا با ارتفاع 120 متر از دشت در شمال شرق موصل از 5000 تا 1500 پیش از میلاد مسکون بوده است. بقایای فرهنگ حلف در لایه های زیرین بدست آمده است. انتقال فرهنگ حلف به عبید در این منطقه در نیمه اول هزاره ششم پیش از میلاد به خوبی روشن است. در دوره های بعدی فرهنگهای عبید و اوروک در این منطقه حاکم شده اند.
از حدود 2900 پ م سیم های طلایی و مهره های الکترود طلا بدست آمده است. این اشیا در کنار طلاهای بدست امده از اور اولین آثار ساخته شده با طلا در خاور میانه هستند. همچنین از نیمه هزاره چهارم پیش از میلاد اثاری از آلیاژ مس و آرسنیک بدست آمده است که نسبت به زمان رواج استفاده این آلیاژ در منطقه بسیار قدیمی تر است.آثار مشابه این آلیاژ از تپه فارا و آرپاچیه هم بدست آمده است.

 

 
 

 

 
اطلس تاریخ ایران