صفحه اصلی

فرهنگ پیاله ناقوسی اروپای شمال غربی

Funnel beaker culture

 

این فرهنگ به عنوان اولین فرهنگ کشاورزی شمال اروپا در حدود 4100 پیش از میلاد در جنوب اسکاندیناوی، هلند، آلمان و لهستان پدیدار شد. نام فرهنگ از پیاله های همشکلی گرفته شده که در 2800 پ م در غرب اروپا رواج یافته بودند. این فرهنگ نوسنگی برپایه دام از جمله گوسفن، بز و خوک بود و زمینهای کشاورزی در اطراف خانه ها قرار داشتند. شیر گاو هم بسیار استفاده می شد. علاوه بر دام گوشت شکار و ماهی هم استفاده می شد. در مناطق مختلف از جمله جنوب سوئد معادن سنگ چخماق وجود داشت و مس و ابزار مسی از اروپای مرکزی وارد می شدند.

خانه ها چوبی با دیوارهای گلی بودند و سقفی حصیری داشتند و در کنار مقابر ساخته می شدند. میانگین قد مردان 165 و زنان در حدود 153 سانت بود و به ندرت بیتر از چهل سال عمر می کردند.

فرهنگ پیاله ناقوسی

 

فرهنگ پیاله ناقوسی

 

فرهنگ پیاله ناقوسی

سه نمونه سفال از دوره فرهنگ پیاله ناقوسی - هلند - 3400 تا 3050 پیش از میلاد

 
Allard Pierson museum - Amsterdam
تصاویر حمید صدقی نژاد

 

 
اطلس تاریخ ایران