سومری ها

منطقه باستانی اریدو

 

اریدو یکی از قدیمی ترین نقاط اقامتی سومر است. به این ترتیب می توان آنرا یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان دانست. اولین اقامتها در اریدو به 5000 پ م بر می گردد.

اریدو در جنوب غرب شهر اور و در کنار فرات قرار داشت. هم اکنون بستر رود تغییر مکان داده و بقایای اریدو هشتاد کیلومتر با فرات فاصله دارد. انکی یکی از خدایان سومر در اریدو ساکن بود. اریدو یکی از پنج شهری بود که به عقیده سومریان پیش از طوفان وجود داشتند.
آثار معماری اولیه شامل خانه های کوچکی هستند که با مصالح گج و آهک و ماسه ساخته شده اند. در حدود 3500 پ م شهر رونق فراوانی داشته و دیوار سنگی دور شهر کشیده شده بود. معابد مختلف و یک زیگورات در شهر ساخته شده بودند.

در دوره اسلامی به این محل ابوشهرین گفتند. موزه بغداد آثار ابوشهرین را به نمایش گذاشته است.

داس سفالی

داس سفالی - اریدو هزاره ششم پیش از میلاد - بریتیش موزه

ابزار سفالی

میخ، تبر، چکش سفالی - اریدو هزاره ششم پیش از میلاد- بریتیش موزه

در شمال بین النهرین ابزار از سنگ ابسیدین ساخته می شدند ولی در جنوب به دلیل عدم دسترسی به این نوع سنگ، ابزار سفالی ساخته می شدند.

 

 
تصویر: حمید صدقی نژاد

 

 

 
اطلس تاریخ ایران