بابلی ها

رویدادنامه بابلی

 

رویدادنامه بابلی

سنگ وزنه از سنگ هماتیترویدادنامه های بابلی یک مجموعه الواح هستند که اتفاقات مهم میان 747 پ م تا 280 پ م را ثبت کرده اند. این لوح مربوط به دوره زمانی 615 پ م تا 609 پ م است که سقوط نینوا را دربر دارد.
در 614 پ م قراردادی بین شاه بابل نبوپ


این لوح در سالهای میان 550 پ م تا 400 پ م از لوح دیگری که قدیمی تر بوده کپی شده است.
یافت شده در جنوب عراق
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران