بابلی ها

نگه داری متن سومری در بابل

 

نگه داری متن سومری در بابل

لوح دارای نشانه هایی است که از دوره سومری استفاده می شدند. هر نشانه یک عدد نیز در کنار خود دارد که در متون تخصصی آن اعداد نشاندهنده آن کلمه هستند
حدود 450 پ م
یافت شده در بابل
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران