بابلی ها

دستور تهیه شیشه قرمز

 

دستور تهیه شیشه قرمز

دستور ساخت شیشه قرمز
حدود 1400 تا 1200 پ م
یافت شده در تل عمر
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران