بابلی ها

نگه داری متن سومری در بابل

 

نگه داری متن سومری در بابل

متن این استوانه مربوط به متن یک آجر کتیبه دار متعلق به دوره امرسین شاه سومری از اواخر هزاره سوم پ م است که در دوره شاه بابلی به نام بلاسوایقبی در قرن هفتم پ م بر این استوانه کپی شده است
حدود 1350 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران