بابلی ها

نوشته سنگ بنا

 

سنگ بنا

یک سنگ بنا با نوشته بابلی ساخته شده از از سنگ گرانیت
کتیبه از بازسازی معبد خدای خورشید شَمَش در لارسا توسط حمورابی می گوید
حدود 1795 تا 1750 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران