بابلی ها

شرح طوفان بزرگ پیش از طوفان ابراهیمی

 

شرح طوفان بزرگ پیش

این تبلت شکسته یکی از سه تبلتی است که کشف شده اند و داستان آتراهاسیس قهرمان طوفان را تعریف می کند. در این داستان آمده که چطور خدایان چندین بار سعی کردند آدمی را نابود کنند چراکه آدمها سروصدای زیادی درست می کردند. نهایتا آنها تصمیم به سیل بزرگ می گیرند. آتراعاسیس توسط خدای دانایی به نام اِنکی با خبر می شود و خدا به او می گوید کشتی بسازد و خانواده و حیواناتش را در آن نگه دارد تا زنده بمانند.

یافت شده از سیپار
از 1635 پ م سال دوازدهم شاه آمیسادوگا شاه بابل
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران