بابلی ها

لوح گلی ماه گرفتگی

 

لوح گلی ماه گرفتگی

لوح گلی که ماه گرفتگی ها را شرح داده است.
این لوح مربوط به ماه گرفتگی هایی است که میان روزهای چهاردهم تا بیست و یکم ماه هستند.
بابل - 1900 تا 1700 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران