بابلی ها

لوح تمرین مدرسه

 

لوح تمرین مدرسه

لوح دایره ای شکل تمرین در مدرسه. این روی لوح را معلم نوشته است و در پشت آن شاگرد تمرین کرده است
بابل - 1900 تا 1700 پ م
بریتیش موزه - تصویر حمید صدقی نژاد

 
<<قبلی

 

بعدی>>
اطلس تاریخ ایران